*) Aswir n ugemmay
1-Tira tamensayt neɤ taqburt
2-Tira tumrist neɤ tartart
*)Aswir n wawalen
1-Tussda
a- Tussda n tnumi
b- Tussda n tjerrumt
2-Amgired ger wawal d tira
3-Tiɤi n yilem
4-Addad n yisem
a- Addad ilelli
b- Addad amaruz
*)Tazrarin n wawalen
1-Tizdit
2-Tamsertit
3-Timlilit n teɤra
4-Amkan n yisekkilen imeqranen
Taggara
Tiɤbula